Tìm kiếm theo Bảng Chữ cái:
11-18-2013

Đền Trần Thương (xã Nhân Đạo) được xây dựng vào khoảng năm 1228-1300 là ngôi đền thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông vào thế kỷ thứ XIII. Lễ hội đền Trần Thương được tổ chức vào ngày chủ nhật ở tỉnh Hà Nam...